Диригент: Даниел Иванов

Репетиции:

Понеделник и сряда
От 13:30
Корпус 1 на НГДЕК

Видео: